Znaczenie testów na zachodzie

W krajach zachodnich i wyjątkowo wysoko rozwiniętych gospodarczo robienie testów na iloraz inteligencji ma bardzo długą historię i dzisiaj niewątpliwie widać wyraźnie, że w sporej części firm notowanych w takich krajach przekonanie o wyjątkowym znaczeniu testów na inteligencję jest tak silne, iż ludzi z nieco słabszym wynikiem absolutnie nie dopuszcza się na stanowiska. Dzisiaj więc w wielu krajach młodzi ludzie nie próbują pozyskać zdolności praktycznych i umiejętności kreatywnego dostosowywania się do nowego środowiska. Niektórzy uczniowie pomimo wyraźnie gorszych wyników potrafią przecież niejednokrotnie w danych dziedzinach życia wykazywać się dużo większymi umiejętnościami i tak samo w pracy osoby z doskonałymi ocenami na studiach potrafią nieraz blokować się mieć problemy z odnalezieniem się w nowym środowisku. Inne kreatywne natomiast i otwarte na informacje z zewnątrz osoby mogą bardzo skutecznie przyswoić sobie pracę na nowym stanowisku nawet bez ukończenia rewelacyjnych uczelni.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: