Zakres pojęcia bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo jest pojęciem wielowymiarowym. Ma charakter względny, jest określane zawsze w relacji do sąsiadów. Jest trudne do obliczenia, ma bowiem charakter nieliniowy, tzn. małe przyczyny mogą spowodować nieproporcjonalne skutki. Działania podjęte na rzecz bezpieczeństwa przez jedno państwo powodują w efekcie, niezależnie od intencji, spadek poczucia bezpieczeństwa w innych państwach, a więc motywy obronne i agresywne prowadzą często do takich samych decyzji, do zbrojeń.W wyniku zakończenia zimnej wojny prawdopodobieństwo wybuchu globalnego konfliktu zbrojnego w Europie jest znikome. Coraz wyraźniej występuje tendencja do poszerzania przez narody i państwa treści pojęcia „bezpieczeństwo”, zarówno jeśli chodzi o wartości wewnętrzne podlegające ochronie, jak i ośrodki tej ochrony stosowane w polityce. Wzrastająca rola pozarządowych uczestników życia międzynarodowego spowodowała poszerzenie wartości chronionych. Teraz już nie tylko państwa, ale także osoby ludzkie, grupy i organizacje społeczne szukają ochrony przed zagrożeniami dla ich istnienia, statusu i swobody działania. Nie należy koncentrować się tylko na postrzeganiu i eliminowaniu zagrożeń militarnych, lecz trzeba widzieć je jako całokształt zjawisk, które zagrażają obniżeniem jakości życia ludności w państwie. Redefinicja zagrożeń prowadzi do nowego pojmowania bezpieczeństwa państw w stosunkach międzynarodowych, obejmującego zarówno zagadnienia praw człowieka, środowiska naturalnego, jak i problemy militarne.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: