Zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa

Istotnym zagrożeniem dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest pogarszający się stan środowiska naturalnego człowieka. Na wzrastającą współzależność między umacnianiem bezpieczeństwa i zachowaniem równowagi w środowisku zwracał dobitnie uwagę szczyt Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. i przyjęty dokument Agenda 21. Europa powinna bez zwłoki zająć się następującymi problemami: zanieczyszczeniem powietrza i wód, skażeniem gleby, składowaniem odpadów, degradacją środowiska miast i wsi, a także niebezpieczeństwem skażenia radioaktywnego. Bezpieczeństwo społeczno-kulturowe dotyczy problematyki tożsamości poszczególnych społeczności narodowych i etnicznych. Na dużą skalę ujawniło się w procesie upadku bloku wschodniego odradzanie konfliktów na tle etnicznym i religijnym. Wojna w byłej Jugosławii, zbrodnie ludobójstwa popełnione przez wszystkie zwaśnione strony, są poważnym ostrzeżeniem dla społeczności międzynarodowej. Podobne konflikty narodowościowe występują w krajach byłego ZSRR. Pojmowanie bezpieczeństwa państowocentrycznie odchodzi w przeszłość. Coraz wyraźniej i częściej bezpieczeństwo postrzegane jest jako system bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa ludzi (społeczeństwa).

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: