Wspólnoty Europejskie

W dniu 18 kwietnia 1951 r. sześć państw: Francja, Holandia, Luksemburg, Republika Federalna Niemiec i Włochy na mocy podpisanego traktatu paryskiego powołały na 50 lat Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Traktat paryski wszedł w życie w 1952 r. Na jego mocy sektory węglowy i stalowy krajów członkowskich zostały poddane wspólnej międzynarodowej kontroli. Powołano do życia ponadpaństwowe organy Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali: Wysoką Władzę, Radę Ministrów, Zgromadzenie Parlamentarne, Trybunał Sprawiedliwości oraz Radę Ekonomiczno-Społeczną. Traktat stał się początkiem dalszej integracji europejskiej. Nie powiodły się próby utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Powołana do życia w 1954 r. Unia Zachodnioeuropejska, z siedzibą w Londynie także takiej roli nie spełniała, ponieważ priorytetowy w zakresie polityki obronnej okazał się pakt północnoatlantycki (NATO), powstały na mocy traktatu waszyngtońskiego z kwietnia 1949 r. Po niepowodzeniu inicjatywy powołania Europejskiej Wspólnoty Obronnej kolejne działania na rzecz integracji europejskiej podjęto 1 czerwca 1955 r. w Mesynie. Wyłoniono komitet do opracowania obszarów integracyjnych pod przewodnictwem PH. Spaaka. Raport P.H. Spaaka stał się podstawą utworzenia dwóch odrębnych wspólnot: Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Decyzję o powołaniu wyżej wymienionych wspólnot podjęto na mocy traktatów rzymskich, podpisanych 25 marca 1957 r., które weszły w życie 1 stycznia 1958 r.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: