W INNY SPOSÓB

W inny sposób do stylu życia wchodzi natomiast to wszystko, co obejmuje­my mianem konsumpcji. Prawdą jest, że w za­chowaniach określonych jako konsumpcyjne podlegamy koniecznościom, mają one jednak szczególny charakter: są to konieczności bezpo­średnie, odnoszą się wprost do podmiotu podej­mującego działanie, podjęta czynność stanowi reakcję, która wyczerpuje sprawę. W wielu ujęciach zagadnienia utożsamiano nieledwie sferę stylu życia z konsumpcją. Skła­niał się do tego niekiedy Stanisław Ossowski, odczuwając wszakże potrzebę uściślających rozróżnień. W innych ujęciach zakres pojęcia „styl życia” bywa tak rozszerzany, że obejmuje właściwie wszystkie zaangażowania człowieka rozważane we wszystkich swoich aspektach, jest to pewnego rodzaju summa socjograficzna.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: