TYP KRYTYKI I PESYMIZMU

Zaczęliśmy od tego, że kultura współczesna budzi jednak krytycyzm i pesymizm, który nie zadowoliłby się takim obrazem, jaki nakreśli­łem powyżej. Nie chodzi tu o zaburzenia, ja­kie powstały dziś między człowiekiem a jego otoczeniem naturalnym — dewastowanym, za­truwanym przez technikę i urbanizm ani też o    konflikty pomiędzy państwowymi organiza­cjami człowieka, w czym za sprawą nauki (umożliwionych przez nią niszczycielskich środków) zawiera się dziś groźba ostateczna. Pewien typ krytyki i pesymizmu, reprezento­wany przez badaczy o wysoko wyspecjalizo­wanym warsztacie naukowym, głosi tezę o    nieprzystosowaniu wzajemnym psychiki ludzkiej i nowych mechanizmów kultury. Me­chanizmy pierwotne rozstrzygały — dyskur­sywność stawia wobec niepewności.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: