Traktat amsterdamski

Dokonano modyfikacji traktatu z Maastricht w Amsterdamie. Dokument został podpisany października 1997 r. jako traktat amsterdamski, którego celem jest „zachowanie i dalszy rozwój Unii jako sfery wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w której w powiązaniu z odpowiednimi środkami w zakresie kontroli na granicach zewnętrznych (układ z Shengen), imigracji, prawa azylowego, a także zapobiegania i zwalczania przestępczości zapewniona będzie pełna swoboda przepływu osób” w okresie 5 lat. Kwestie te przeniesione zostały do filara pierwszego z trzeciego. Regulacje te zyskują dodatkowo na znaczeniu, ponieważ ich naruszenie może doprowadzić do zawieszenia praw państw członkowskich. Traktat zgodnie z oczekiwaniami obywateli potwierdza konieczność koordynowania działań na rzecz zatrudnienia. Umacnia politykę wspólnotową w dziedzinie spraw socjalnych, środowiska naturalnego, ochrony konsumenta i zdrowia publicznego. Nie udało się włączyć do traktatu katalogu praw człowieka. Traktat amsterdamski formułuje na nowo istotne elementy filara drugiego, które przewidują dodatkowe rozszerzenie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa o zadania humanitarne, zadania na rzecz pokoju, a także interwencje w rozwiązywaniu konfliktów oraz wspólną strategię, ale aktualnie bez możliwości rozstrzygnięć większościowych. Koordynatorem Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa jest od 2000 r. Javier Solana. Zachowane zostały w filarze trzecim zwalczanie terroryzmu, handel narkotykami, handel ludźmi, materiałami nuklearnymi, oszustwa i inne przestępstwa oraz zapobieganie tym zjawiskom.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: