ROZMAITE WĄTKI TRADYCJI

Wydaje się, iż w rzeczywistości mamy dziś do czynienia z wielością powiązanych we­wnętrznie konfiguracji, które krzyżują się współwystępują oboklegle na wiele różnych sposobów. Odpowiada to m.in. złożonym i zróż­nicowanym od przypadku do przypadku przynależnościom ludzi do wielu grup, których wzajemne powiązania nie muszą skądinąd pro­wadzić do rodzenia się w pełni adekwatnych nadrzędnych wzorów kulturowych. W grę tak­że wchodzą rozmaite wątki tradycji, np. este­tycznej, rozrywkowej, intelektualnej, które uniezależniły się od siebie. Pojęcie „stylu ży­cia”, pozornie implikujące zarazem jedność ogólność, należy przyjmować z tymi wszystki­mi zastrzeżeniami, należy je przyjmować — jeśli tak można powiedzieć — w słabszym sen­sie terminu.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: