Przewodniczący komisji

Spośród zmian instytucjonalnych podkreślić należy umocnienie pozycji przewodniczącego komisji. Obecnie uczestnicy on w wyborze komisarzy, których liczba została ograniczona do 20. Ograniczono też liczbę miejsc w parlamencie do 700 po rozszerzeniu Unii (obecnie dla 15 jest 626). Parlament akceptuje kandydata na przewodniczącego komisji oraz posiada uprawnienia do stwierdzenia trwałego naruszenia praw podstawowych przez państwo członkowskie. Za bardzo istotną uważa się wprowadzenie do traktatu artykułu o elastyczności. Według znawców ten zapis stanie się podstawą działania przyszłej rozszerzonej Unii. Traktat amsterdamski wszedł w życie 1 maja 1999 r. Traktat amsterdamski nie dokonał niezbędnych zmian instytucjonalnych pod kątem przyszłego rozszerzenia Unii na Wschód, nie stworzono podstaw do realizacji obszernego pakietu problemów pod nazwą „Agenda 2000”. Stosowne decyzje mają zostać podjęte w ciągu tego roku na szczycie w grudniu w czasie przewodnictwa Francji. Przewodnictwo Radzie Europejskiej sprawowane jest kolejno przez każde państwo członkowskie przez jedno półrocze. Do końca czerwca 2000 r. przewodniczyła Portugalia, potem Francja, w 2001 r. mają przewodniczyć Szwecja i Belgia, w 2002 r. Hiszpania i Dania, a w 2003 r. Grecja i Włochy. Kraj, który sprawuje przewodnictwo, musi organizować i prowadzić wszystkie spotkania. Do przewodniczącego należy często wypracowywanie kompromisów możliwych do zaakceptowania przez wszystkie strony.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: