POTRZEBY SPOŁECZNE

Wobec różnorodności sy­stemów, których dysfunkcje lub wręcz całe systemy nie są rozpo­znane, ale dają poczucie niezaspokojonej potrzeby, lepiej jest mówić o  różnych poziomach reakcji na dysfunkcje, związanych z rozmai­tym poziomem wiedzy o sytuacji, niż o potrzebach nieuświadomio­nych. Zdefiniowanie, czym są „potrzeby społeczne”, prowadzi w kon­sekwencji do wyraźnego zarysowania celów polityki społecznej, a tak­że sprzyja wypracowaniu dyrektyw jej działania w zakresie rozwią­zywania konkretnych problemów życia społecznego, czyli przyczy­nia się do określania celów działania społecznego.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: