NAUKA WSPÓŁCZESNA

Nauka współczesna (w znaczeniu „nauk po­zytywnych”) stwarza bardzo poważne niedo­godności intelektualne, moralne i emocjonal­ne o dużych konsekwencjach społecznych, z których „scjentyści” ubiegłego wieku ‘ nie zdawali sobie w pełni sprawy lub je lekcewa­żyli. Znajduje się ona w rozbracie z wieloma wyobrażeniami potocznymi, ze sztuką (skąd­inąd nie zawsze zgodną z tymi pierwszymi). Stan ten ma przy tym głębokie przyczyny organiczne, związane ze strukturą nauki. Roz­brat sprowadza isię bodaj do tego, że w pew­nego typu wyobrażeniach potocznych, jak i w sztuce, wyraża się punkt widzenia pełnego zaangażowania podmiotu poznającego, zaanga­żowania seksualnego, emocjonalnego, wo- litywnego, podczas gdy nauka na różne sposo­by (zależnie od przedmiotu i celu badania) ab­strahuje od rozmaitych określeń rzeczywisto­ści odpowiadających przydawanym jej przez człowieka wartościom.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: