Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej, tak stanowi konstytucja w art. 202 ust. 1. Działa kolegialnie poprzez swoje organy, którymi są: prezes i jego zastępcy oraz kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Na czele NIK stoi prezes powołany przez Sejm na 6 lat na wniosek marszałka Sejmu bezwzględną większością głosów za zgodą Senatu, jeśli takiej nie uzyska, Sejm powołuje na to stanowisko inną osobę. Zastępców prezesa i Kolegium Najwyższej Izby Kontroli powołuje marszałek Sejmu na wniosek prezesa. Kadencja tego organu trwa 3 lata. Wszyscy pełniący wymienione funkcje nie mogą należeć do partii politycznych, związków zawodowych ani zajmować innych stanowisk z wyjątkiem profesora szkoły wyższej. Jednostkami organizacyjnymi NIK są departamenty i delegatury – jednostki zamiejscowe. Funkcjonowanie ich określa statut nadany przez marszałka Sejmu. NIK podlega Sejmowi RP. Podstawę prawną NIK stanowi konstytucja i ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 23 grudnia 1994 r.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: