Najważniejszy pierwszy krok

Edukacja zaczyna się od przedszkola. Nie bez powodu funkcjonuje pojęcie wychowania przedszkolne, pod którym kryje się nie tylko rozwój osobowości, ale także intelektu dziecka. W przedszkolu bardzo intensywnie rozwija się pamięć, a także sama umiejętności przyswajania informacji. Uczenie się na pamięć tekstów wierszyków i piosenek ma zadanie stokroć istotniejsze, niż tylko zapełnienie maluchom czasu. Często już w drugiej grupie przedszkolnej rozpoczyna się nauka języka obcego. W niektórych nowatorskich, najczęściej prywatnych przedszkolach, angielski, niemiecki lub inne języki stają się chlebem powszednim jeszcze młodszych dzieci. W starszych grupach młode pokolenie uczy się już naprawdę bardzo poważnych rzeczy. Do poważnych spraw należy oczywiście nauka liczenia, a także czytania. W wielu przedszkolach dzieci próbują pisać pierwsze litery, a przede wszystkim robić słynne szlaczki. Celem robienia szlaczków nie jest ozdabianie zeszytu, lecz wykonywanie pierwszych kroków w kierunku ładnego charakteru pisma i późniejszej akceleracji nauki pisania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: