Moja gmina

Każdy z nas należy do gminy, a więc każdy z nas stanowi cząstkę wspólnoty samorządowej, którą tworzą mieszkańcy z mocy prawa. Gmina to także najmniejsza jednostka podziału terytorialnego naszego kraju. Podstawę prawną samorządu gminy stanowi Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r., ustawa z dnia 8 marca 1990 r. i statut gminy. Gminy tworzy, łączy, dzieli, a także  znosi Rada Ministrów w drodze rozporządzenia po konsultacji z mieszkańcami. Gmina jako wspólnota samorządowa wykonuje swe zadania samodzielnie działając w granicach przepisów prawa. Jest autonomiczna wobec państwa, choć działa pod jego nadzorem. Samodzielność gminy podlega ochronie prawnej.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: