Korzyści dla obywateli Polski po przystąpieniu do UE

Integracja pozwoli na podróżowanie bez kontroli granicznych we wszystkich państwach Unii, osiedlanie się, podejmowanie pracy w dowolnym kraju Unii. Obok paszportu polskiego będzie można posługiwać się paszportem Unii, honorowanym w świecie na równi z dokumentem państwowym. Polacy jako obywatele Unii będą mieli prawo do wspólnej ochrony dyplomatycznej i konsularnej. Możliwe stanie się składanie petycji do Parlamentu Europejskiego i skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej. Należy mieć nadzieję, że polskie świadectwa szkolne, dyplomy wyższych uczelni, prawa jazdy będą ważne we wszystkich państwach Unii. Wprowadzenie surowszych europejskich przepisów o ochronie konsumenta przyniesie korzyść polskim klientom. Jako obywatele Unii Polacy będą mogli kandydować i głosować w wyborach samorządowych zamieszkiwanego kraju i do Parlamentu Europejskiego. Wolny rynek zapewni bogactwo ofert europejskich firm ubezpieczeniowych. Wprowadzenie europejskich norm ekologicznych poprawi stan środowiska naturalnego i będzie sprzyjać polepszeniu warunków życia. Polska włączy się do europejskich programów ochrony zdrowia. „Europa przeciw rakowi”, „Europa przeciw AIDS”, „Europa przeciw narkomanii” to tylko niektóre z nich, już realizowane. Badanie przyczyn zachorowań, zwalczanie chorób i informacja dotycząca zdrowia stają się jednym z najważniejszych celów społecznych Unii.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: