FUNKCJONALNA DEFINICJA POTRZEB

Potrzeby mają swoje źródło w ekspansji życia. Z rozwojem po­trzeb i form ich zaspokajania można wiązać cały dotychczasowy przebieg ewolucji gatunków żywych. Zmieniające się losowo warun­ki zewnętrzne we wczesnych fazach rozwoju życia i ich negatywne oddziaływanie wywoływały konieczność przystosowania zarówno w skali pojedynczych żywych osobników, jak i w skali gatunkowej. Osobniki reagujące adekwatnie na zagrożenia egzystencji mogły prze­trwać i przekazać swoje cechy potomstwu, gatunki lepiej przysto­sowujące słę zyskiwały przewagę nad tymi, które robiły to gorzej i mogły odnosić wiele korzyści — od zaboru przestrzeni do bezpo­średniej konsumpcji osobników gorzej przystosowanych.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: