Filary Unii Europejskiej

Unia Europejska, to oparte na zasadzie wzajemności i solidarności porozumienie państw, które postanowiły wspólnie sprostać międzynarodowej konkurencji i razem pracować dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Unia Europejska nie ma osobowości prawnej. Zbudowana jest na trzech filarach (patrz schemat), różnej natury prawnej. Traktat z Maastricht o Unii Europejskiej stanowił najobszerniejszą reformę europejskiego prawa wspólnotowego. „Jako kolejny stopień realizacji coraz ściślejszej unii narodów Europy” traktat zmierzał do zacieśnienia stosunków ekonomicznych i politycznych państw członkowskich. Filar pierwszy tworzy zreformowana Wspólnota Europejska, która stanowi podstawę prawną Unii Europejskiej. Filar drugi – wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB). Filar trzeci – sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości. Działalność filara drugiego i trzeciego opierać się miała na zasadach i procedurach międzynarodowych. Znacząca nowość tego traktatu polega na położeniu podwalin pod unię gospodarczą i walutową i uzgodnieniu kalendarium wprowadzenia wspólnej waluty – euro. Po zniknięciu groźby komunizmu wspólna waluta ma być spoiwem zjednoczonej Europy. Do unii walutowej od 1 stycznia 1999 r. przystąpiło 11 państw, obecnie 12 (z własnej woli poza nią są: Wielka Brytania, Szwecja i Dania). Począwszy od stycznia 2002 r. pojawią się banknoty i monety euro. W 6 miesięcy później waluty narodowe uczestników unii gospodarczej i walutowej stracą wartość środków płatniczych.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: