DUŻY STOPIEŃ WYSTĘPOWANIA

W rzeczywistości, w ten sposób, w dużym stopniu występuje syndromatyczność, czyli spotkanie elementów różnych, dla któ­rych nie udaje się znaleźć nadrzędnych wyrazi­stych zasad ogólniejszych, ukazujących zawarte w owym spotkaniu powiązanie wewnętrzne. (Mowa tu wciąż o ogólniejszych zasadach mają­cych charakter rozpowszechnionych wzorów — tutaj „nadwzorów” — kultury. Czym innym są modele budowane przez badaczy, które między obokległymi i krzyżującymi się wzorami wznieść mogą pomosty teoretyczne, wyjaśniając ich odniesienia np. do wspólnych postaw psy­chospołecznych. Takie „wspólne mianowniki” w pewnej mierze stają się składnikiem świado­mości społecznej — jest to znamienne dla na­szych czasów — nie one jednak mogą przesą­dzić o jednolitości stylu życia, działając co naj­wyżej na rzecz wzajemnej tolerancji zwolenni­ków odmiennych kombinacji w obrębie „stylu”.)

 

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: