CZYNNIKI INTEGRUJĄCE

Rzeczywiste upowszechnienie matury mogłoby zmienić poważnie stosunki. Stoimy prawdopo­dobnie przed skokową przemianą w społecz­nym charakterze kultury.Drugi czynnik integrujący kulturalnie, który zarysowuje się dziś wyraźniej — to urbaniza­cja Polski. Nie chodzi tu tylko o wzrost miast emigracją do nich ze wisi. Chodzi właśnie o  urbanizację całego kraju, to znaczy także przemiany na wsi, które jw pewnym stopniu upodobniają ją do miasta, a przede wszyst­kim czynią dla ludzi wiejskich dostęp do peł­nego systemu kultury subiektywnie i obiek­tywnie łatwiejszym. Te procesy nie przebiega­ją gładko, gdyż wiążą się w pewnym stopniu z osłabieniem tradycyjnych więzi społecznych kulturowej indywidualności wsi. Ostatnie lata przyniosły pewien renesans poczucia swoistych wartości wiejskiego życia, co pozwala przy­puszczać, że proces przemian nie będzie prze­biegał tylko jednostronnie, tzn. od miasta do wsi.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: