Czy tylko drzewa wytwarzają tlen

W powszechnej świadomości ludzi panuje przekonanie, że tylko drzewa wytwarzają tlen, w procesie zjawiska zwanego fotosyntezą. Dlatego należy walczyć o utrzymanie na co najmniej obecnym poziomie obszarów lasów tropikalnych, gdzie właśnie wytwarza się największa ilość tego cennego pierwiastka, niezbędnego do życia. Tymczasem – jak odkryli naukowcy, około połowa całej produkcji tlenu odbywa się w oceanach, przy udziale maleńkiego morskiego fitoplanktonu. Tak więc człowiek powinien dbać o oceany wcale nie w mniejszym stopniu niż o lasy tropikalne. Tymczasem w oceanach właśnie, na skutek działalności człowieka, zachodzą niepokojące zmiany, i to w coraz szybszym tempie. Chodzi o produkcje przez ludzi dwutlenku węgla – okazuje się bowiem, że jedną trzecią tego związku chemicznego pochłaniają oceany. Zmniejsza to z jednej strony efekt cieplarniany na ziemi, jednak zwiększa kwasowość właśnie oceanów, obecnie wynosząca ponad 30 procent więcej niż jeszcze przed kilkudziesięcioma laty. Nie wiadomo, w jakim stopniu odbije się to w dłuższej perspektywie na mieszkańcach naszych oceanów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: